Oferujemy kompleksowe prace budowlane.

1. Usługi budowlano – montażowe, w tym między innymi:

 • kompleksowe budownictwo budynków
 • wykonanie budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych
 • remonty i adaptacje obiektów
 • budownictwo użyteczności publicznej
 • infrastruktura dla budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej

2. Usługi remontowe:

 • remonty i adaptacje obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej
 • roboty malarskie i wykończeniowe wszelkiego typu
 • roboty murarskie
 • roboty tynkarskie

3. Usługi instalacyjne, elektryczne, w tym także:

 • systemy alarmowe
 • systemy telewizji dozorowej CCTV
 • systemy kontroli dostępu
 • systemy domofonowe
 • instalacje klimatyzacji

4. Instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne

5. Docieplanie budynków

6. Wykonawstwo obiektów w stanie surowym

7. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych